M: 06-53767493
E:  info@ai-consultancy.nl
W:
www.ai-consultancy.nl

Introductie

Per 01-05-2008 is Anwar Ibrahim gestart met

AI-Consultancy

Anwar Ibrahim is een ambitieuze en ervaren ICT-professional die de rollen van projectleider, Dwh architect/ontwerper, informatie-analist en funtioneel ontwerper heeft vervuld. Naast generalistische rollen is hij ook sterk op het technische en realisatie vlak. De rollen zijn gestoeld op ervaringen in projecten en gedegen theoretische kennis. De projecten zijn uitgevoerd bij met name de grotere organisaties met complexe bedrijfsprocessen en grote hoeveelheden operationele gegevens als KPN, Menzis, Unive, Ministerie van LNV en Ministerie van Justitie (Sr. Ontwerper DWH/BI ). In de 15 jaar IT ervaring is specialisme ontstaan op de vlakken van data-modellering, data-integratie en data-kwaliteit technieken en processen. Met name door zich continue te scholen en te certificeren houdt Anwar zijn kennis up to date.

Momenteel vervult hij de rol van Sr. Datawarehouse consultant bij Essent Energie.

Kennisgebieden & Rollen

  • Datawarehouse ontwerp & architectuur
  • Projectleiding (Probaat & Prince II foundation)
  • Oracle DBA/Developer/Tuning (3/4 OCP certificaten)
  • Informatie-analyse en funtioneel ontwerp
  • Datamodellering (Inmon/Kimball/DataVault)

Beschikbaarheid

  • Neem svp contact op.


CERTIFIED BI PROFESSIONAL
MASTERY LEVEL


CERTIFIED DATA VAULT EXPERT

OBIEE SPECIALIST

CERTIFIED ORACLE SQL EXPERT

CERTIFIED ORACLE ASSOCIATE


CERTIFIED PRINCE2 FOUNDATION